เปิดบริการทุกวัน 10 : 00 - 20 : 00 น

อัตราค่าบริการ


อุดฟัน ทันตกรรมบูรณะ

อุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัมสีเงิน ด้านละ 500 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัมสีเงิน โปรโมชั่นพิเศษ เหลือด้านละ 400 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัมสีเงินตั้งแต่ 2 ด้านขึ้นไป ซี่ละ 700-1,200 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิทสีขาวเหมือนฟัน ด้านละ 600 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิท  โปรโมชั่นพิเศษ เหลือด้านละ 500 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิทสีขาวเหมือนฟันตั้งแต่ 2 ด้านขึ้นไป ซี่ละ 900-1,700 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิทสีขาวเคลือบหลุมฟันร่องฟันป้องกันฟันผุ (PRR) ซี่ละ 500 – 700 บาท
เคลือบหลุมร่องพื้น ป้องกันฟันแท้ผุ ซี่ละ 400 – 500 บาท
อุดปิดช่องว่างฟันห่าง ซี่ละ 400 – 500 บาท ช่องละ 1,500-3,500 บาท
ปิดฟันหน้าด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ซี่ละ 2,500 – 3,500 บาท
ปิดฟันหน้า  โปรโมชั่นพิเศษ เหมา 16 ซี่ หน้า เหลือ ช่องละ 1,500-3,500 บาท
ปิดฟันหน้าด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (Porcelain veneer) ซี่ละ 20,000 บาท
อินเลย์/ออนเลย 12,000 บาท
ใช้ยาชาร่วมกับการอุดฟัน 8,000 – 14,000 บาท
ทาวัสดุลดอาการเสียวฟัน 100 บาท
อัตตราค่าบริการและรักษาพยาบาล 200 บาท

ใส่ฟันแบบติดแน่น/2-3 ครั้งเสร็จ

แบ่งเป็นงวดๆได้

ครอบฟัน/สะพานฟัน PFM – ด้านนอกเป็นวัสดุ พอรช์เลนส์สีขาวเหมือนฟันธรรมชาติ สามารถเลือกเฉดสีขาวที่เหมือนกับฟันของคนไข้แต่ละคนได้ ด้านในเป็นโลหะเพื่อความแข็งแรง และแนบสนิทกับตัวฟัน ราคาขึ้นอยู่กับชนิดขอวงโลหะที่เลือกใช้

ครอบฟัน Non – Precious ไม่มีส่วนผสมของทอง ซี่ละ 7,000 – 8,000 บาท
ครอบฟัน Palladium – Based มีส่วนผสมของทอง 2 % ซี่ละ 10,000 – 12,000 บาท
ครอบฟัน Semi – Precious มีส่วนผสมของทอง 45 % ซี่ละ 12,000 – 14,000 บาท
ครอบฟัน High – Precious มีส่วนผสมของทอง 87 % ซี่ละ 15,000 บาท
ครอบฟัน All Ceramic/Zirconia ไม่มีส่วนผสมของโลหะสีขาวเหมือนฟัน ซี่ละ 14,000 – 16,000 บาท

เดือยฟันหลังจากการรักษารากฟันเรียบร้อยแล้วแนะนำให้ใสเดือยก่อน การครอบฟัน เพื่อเพิ่มความแข้งแรงและทดแทนเนื้อฟันส่วนที่หายไป

เดือยฟันโลหะ/เดือยฟันสำเร็จรูป ซี่ละ 3,000 บาท
ยืดครอบฟันหรือสะพานฟัน 1,000-1,500 บาท
ครอบฟันชั่วคราว 500 – 1,000 บาท
รื้อครอบฟัน ซี่ละ 1,000 – 2,000 บาท
รื้อเดือยฟัน ซี่ละ 2,000 – 3,000 บาท

ครอบฟัน/สะพานฟัน PFM – ด้านนอกเป็นวัสดุ พอรช์เลนส์สีขาวเหมือนฟันธรรมชาติ สามารถเลือกเฉดสีขาวที่เหมือนกับฟันของคนไข้แต่ละคนได้ ด้านในเป็นโลหะเพื่อความแข็งแรง และแนบสนิทกับตัวฟัน ราคาขึ้นอยู่กับชนิดขอวงโลหะที่เลือกใช้

บริการขูดหินปูน/โรคเหงือกและงานฟริทันต์

ขูดหินปูน และขัดทำความสะอาดฟัน (แถมเคลือบฟลูออไรด์ เพื่อให้รากฟันแข็งแรงและป้องกันฟันผุ) 800 บาท โปรโมชั่นพิเศษ เหลือเพียง 600 บาท
ขูดหินปูน + ขัดทำความสะอาดฟันด้วยระบบ Air Flow + เคลือบฟลูออไรด์ 1,800 บาท โปรโมชั่นพิเศษ เหลือเพียง 900 บาท
รักษาโรคเหงือก เกลารากฟัน บริเวณละ 800-1,200 บาท

การรักษาโรคเหงือก คือการเกลารากฟัน ขูดความสะอาดบริเวณที่อยู่ลึกลงไปใต้เหงือกมาก ๆ (แต่ละครึ่งใช้เวลารักษา 0.5-1 ชม ขึ้นกับความรุนแรงของโรคและจำนวนซี่ฟัน) การรักษาโรคเหงือก จะแบ่งออกเป็น 4 บริเวณ คือ บนขวา บนซ้าย ล่างขวา และล่างซ้าย

เกลารากฟันต่อซี่ 300-500 บาท
การตัดเนื้อยึด (frencetomy) ครั้งละ 2,000-3,000 บาท
การผ่าตัดเปิดเหงือก (flap operation) ครั้งละ 1,500-3,000 บาท
ศัลยกรรมกระดูก บริเวณละ 2,500-3,500 บาท

บริการถอนฟัน และผ่าฟันคุด

ถอนฟันธรรมดา ซี่ละ 400-500 บาท
ถอนฟันซี่ยาก ซี่ละ 600-800 บาท
ถอนฟันโดยวิธีผ่าตัดและเย็บแผล ซี่ละ 800-1,000 บาท
ผ่าฟันคุดที่ฝังเฉพาะในเหงือก (soft tissue impaction) 1,500-2,000 บาท
ผ่าฟันคุดที่ฝังในกระดูกบางส่วน (partial bony impaction) 3,000-3,500 บาท โปรโมชั่นพิเศษ ผ่าฟันคุดเหลือ 2,500 บาท
ผ่าฟันคุดที่ฝังในกระดูกทั้งหมด (fully bony impaction & embedding) 4,000-4,500 บาท
ผ่าฟันคุดที่ฝังในกระดูกทั้งหมดอย่างยาก 4,500-5,000 บาท
การแต่งกระดูกเบ้าฟัน (alveoloplasty) ตำแหน่งละ 2,000-3,500 บาท
การเจาะถุงหนอง (incision and drain) 800-1,200 บาท
การตัดปุ่มกระดูกขากรรไกรล่าง ข้างละ (torus mandibularis) (ไม่รวมค่าพิมพ์ปาก + ทำ Stent 1,000-1,500 บาท) 3,5000-4,000 บาท
การตัดปุ่มกระดูกขากรรไกรบน (torus palatinus) (ไม่รวมค่าพิมพ์ปาก + ทำ Stent 1,000-1,500 บาท) 5,0000-6,000 บาท
ล้างแผล/ตัดไหม (จากคลินิกอื่น) 100 บาท

บริการรากเทียม

บริการรากเทียม 50,000 – 70,000 บาท
โปรโมชั่นพิเศษ รากเทียมของอเมริกา
รวมครอบฟัน เหลือเพียง
35,000 บาท
ปลูกกระดูกเทียม คิดเฉพาะค่ากระดูก เริ่มต้น  11,000 – 16,000 บาท

ตรวจช่องปาก/เอ็กซ์เรย์ฟัน

ตรวจฟันและปรึกษาปัญหาสุขภาพช่องปาก ไม่มีค่าใช้จ่าย
เอ็กซเรย์ฟัน (ฟิล์มเล็ก) ฟิล์มละ 100 บาท

บริการฟอกสีฟันขาว

ฟอกสีฟันขาวในคลินิค Cool Light + ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน opalescence ลดราคาจากปกติ 8,500 บาท เหลือเพียง 5,190 บาท
ฟอกสีฟันขาวที่บ้าน(ถาดฟอกสีฟันบนล่าง+น้ำยาฟอก opalescence 4 หลอด) ลดราคาจากปกติ 5,000 บาท เหลือเพียง 3,500 บาท
ฟอกสีฟันขาวในคลินิก Cool light ลดจากราคาปกติ 6,000 บาท เหลือเพียง 3,500 บาท
ถาดฟอกสีฟันขาวเฉพาะบุคคล (บนและล่าง) ลดจากราคาปกติ  เหลือเพียง 2,000 บาท
ยาฟอกสีฟันที่บ้าน opalescence ลดราคาจากปกติ 800 บาท เหลือเพียง 500 บาท

บริการรักษาฟันเด็ก

ถอนฟันน้ำนม ซี่ละ 300-500 บาท
ขัดฟันเคลือบฟลูออไรด์ 500 บาท
เคลือบหลุมร่องฟันป้องกันฟันผุ ซี่ละ 300-500 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัมสีเงิน 400-800 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิทสีขาวเหมือนฟัน ซี่ละ 500-1,000 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิทสีขาวและเคลือบหลุมร่องฟันป้องกันฟันผุ (PRC) ซี่ละ 500-700 บาท
รักษารากฟันเด็ก (1-2 ครั้งเสร็จ) ซี่ละ 1,200-2,000 บาท
ครอบฟันเด็ก ซี่ละ 2,000-3,000 บาท
เครื่องมือกันฟันล้ม สำหรับด้านเดียวของขากรรไกร 1,500-2,500 บาท
เครื่องมือกันฟันล้ม สำหรับ 2 ด้านของขากรรไกร 2,500-3,500 บาท
การปรับพฤติกรรมเด็ก ครั้งละ 300 บาท

บริการฟันปลอมถอดได้

ฟันปลอมถอดได้ฐานอะคิลิก ใส่ฟัน 1 ซี่ 1,500 บาท
ซี่ต่อไปราคาซี่ละ 300 บาท เบิกประกันสังคมได้
ฟันปลอมถอดได้โครงโลหะ ใส่ฟัน 1 ซี่ 5,500 บาท
ซี่ต่อไปราคาซี่ละ 500 บาท เบิกประกันสังคมได้
ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก 1 ชิ้น 9,000 – 10,000 บาท
ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก 2 ชิ้น (บนและล่าง) 15,000 – 20,000 บาท
ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก เสริมโลหะ เพิ่มชิ้นละ 5,000 บาท
ซ่อมฐานฟันปลอม/เติมฟันเพิ่ม 500 – 1,000 บาท
ฟันปลอมถอดได้วอลพลาส ตกไม่แตก เริ่มต้น 5,500 บาท

บริการจัดฟัน

ค่าจัดฟันติดแน่นแบบโลหะ 38,000-45,000 บาท

โปโมชั่นพิเศษ จัดฟันลดเหลือ 35,000 บาท

สามารถแบ่งชำระได้ดังนี้

ครั้งที่ 1-5 ครั้งละ 3,000 บาท

ครั้งที่ 6 ขึ้นไปจนครบ ครั้งละ 1,000 บาท

ระยะเวลาการจัดฟันประมาณ 2-3 ปี แต่ละครั้งที่นัดจะห่างกัน 1 เดือน

การเตรียมตัวและค่าใช้จ่ายก่อนการจัดฟัน

ตรวจและรับคำปรึกษา ฟรี

พิมพ์ปากเพื่อการวินิจฉัยจัดฟัน ฟรี

โปรโมชั่นพิเศษ ฟรีค่าพิมพ์ปากเฉพาะ 30 คนแรกที่เข้าร่วมโปรโมชั่น ฟรี

ค่าใช้จ่ายหลังจากถอดเครื่องมือจัดฟัน

รีเทนเนอร์ (เครื่องมือคงสภาพฟัน) บน+ล่าง 4,000 บาท

หลังจากนั้นคุณหมอจะนัดกลับมาเช็ครีเทนเนอร์อีกเป็นระยะโดยไม่มีค่ายใช้จ่ายใด ๆ

บริการรักษารากฟัน

2-3 ครั้งเสร็จ สามารถแบ่งชำระเป็นงวด ๆ ได้

รักษารากฟันหน้า ซี่ละ 3,000-4,000 บาท
รักษารากฟันกรามน้อย ซี่ละ 4,000-5,000 บาท
รักษารากฟันกรามใหญ่ ซี่ละ 7,000-8,000 บาท
กรณียาก (รักษาซ้ำ, คลอกรากตีบตัน, รากโค้ง, C-shape) คิดเพิ่มจากการรักษาปกติ รากละ 500-1,000 บาท
รักษารากฟันฉุกเฉิน (โดยการนำประสาทฟันที่ติดเชื้อออก ทำให้หายปวด) ซี่ละ 800-1,000 บาท
แกนฟัน Core Build up ซี่ละ 1,000-1,500 บาท

บริการงานบำบัดฉุกเฉิน

อุดฟันชั่วคราว เพื่อรอดูอาการ ซี่ละ 300 บาท
งานบำบัดฉุกเฉินทางปริทันต์ เหงือกอักเสบบวม ครั้งละ 300-500 บาท
รักษารักฟันฉุกเฉิน (โดยการนำประสาทฟันที่ติดเชื้อออก ทำให้หายปวด) ซี่ละ 800-1,000 บาท
ยึดครอบฟันหลุด ซี่ละ 500-1,000 บาท
UA-97462242-3