เปิดบริการทุกวัน 10 : 00 - 20 : 00 น

บริการใส่รากฟันเทียม IMPLANT


บริการใส่รากฟันเทียม


รากฟันเทียมคือรากเทียมที่ใส่เข้าไปในขากรรไกร ซึ่งทันตแพทย์ จะยึดติดที่ครอบฟันหรือสะพานฟันเข้ากับ “ราก” นี้เพื่อทดแทน ฟันที่สูญเสียไป รากเทียมมีรูปร่างคล้ายสกรู ทำ จากโลหะไทเทเนียม มีความหนา 3-5 มม. และยาว 8-16 มม. โดยปกติแล้วจะใช้เวลา 3-6 เดือนเพื่อให้รากเทียมติดได้อย่างแนบแน่นกับกระดูกขากรรไกร ก่อนที่จะใส่ฟันปลอมเข้าไป แต่ในบางกรณี อาจใช้เวลาเร็วกว่านั้น ส่วนที่ทดแทนรากฟันมักประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ รากเทียม ที่รูปร่างคล้ายสกรูในกระดูกขากรรไกร เดือยรองรับครอบฟันที่ ติดกับเหงือก และครอบฟันซึ่งอยู่ด้านบนของเหงือก ขั้นตอน ทั้งหมดจะใช้เวลานัดเพื่อทำ การรักษา 4-8 ครั้ง รวมการตรวจ รักษาทางทันตกรรมครั้งแรกด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าจะต้องทำรากเทียมเพื่อทดแทนฟันจำ นวนเท่าใด

ใครบ้างที่สามารถใส่รากฟันเทียมได้


การฝังรากเทียมเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับและเหมาะสมับคนจำ นวนมาก คนส่วนใหญ่สามารถใส่รากเทียมได้ แต่ในบางกรณีอาจมีกระดูกในขากรรไกรไม่เพียงพอ หรืออาจมีสาเหตุทางด้านสุขภาพ หรือรับประทานยาที่จำ กัดทางเลือก ผู้ที่สูบบุหรี่จะมีความเสี่ยงมากขึ้นที่รากเทียมจะหลวมและต้องถูกถอดออก ทันตแพทย์ของคุณจะดำ เนินการตรวจทางทันตกรรมอย่างละเอียดถี่ถ้วน และแจ้งให้คุณทราบว่าคุณสามารถทำ รากฟันเทียมได้หรือไม่ หรือมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่า

ขั้นตอนในการทำรากฟันเทียม


1. การตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดโดยทำ การเอกซเรย์ และ พิมพ์ฟันและแบบขากรรไกร
2. จากนั้นจะผ่าตัดเพื่อใส่รากเทียม และรอให้รากเทียมผสาน ติดกับกระดูก โดยธรรมชาติซึ่งใช้ระยะเวลา 3-6 เดือน
3. ทันตแพทย์อาจตัดสินใจที่จะฝังรากเทียมไว้ใต้เหงือก เพื่อให้รากเทียมผสานกับกระดูกขากรรไกรได้ดี ซึ่งจะต้องทำการผ่าตัดเล็กๆ เพื่อต่อเดือยรองรับครอบฟันให้ยึดติดกับเหงือก
4. เมื่อรากเทียมยึดติดแน่นสนิทดีแล้ว ทันตแพทย์จะพิมพ์ฟันและดำเนินขั้นตอนทางเทคนิคทันตกรรม เพื่อทำครอบฟัน สะพานฟัน หรือฟันปลอม
5. ทันตแพทย์จะใส่ส่วนประกอบสุดท้ายภายในช่องปาก
6. หลังจากใส่รากเทียมแล้ว ทันตแพทย์หรือทันตภิบาลของคุณจะนัดตรวจเพิ่มเติม

ข้อดีของการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม


 • ช่วยเพิ่มความมั่นใจและคุณภาพชีวิต
 • ลดขนาดและรูปร่างพร้อมทั้งให้ความเป็นธรรมชาติมากขึ้น แก่สะพานฟันและฟันปลอม
 • ลดปัญหาการเสียเนื้อฟันซึ่งมีความจำเป็นในการทำสะพานฟันแบบทั่วไป
 • ความแข็งแรงและมั่นคงของรากฟันเทียม ช่วยเพิ่มความสามารถในการบดเคี้ยวทำให้สามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามต้องการ
 • ช่วยเพิ่มความมั่นใจรวมถึงประสิทธิภาพในการออกเสียงและสนทนา
 • มีความสะดวกสบายกว่าการใส่ฟันปลอมแบบทั่วไป
 • ช่วยป้องกันการสูญเสียฟันบริเวณข้างเคียงและกระดูก รองรับอันเกิดจากการสูญเสียฟัน
 • ช่วยส่งเสริมบุคลิก ทำให้แลดูอ่อนเยาว์ และให้ความสวยงามที่ดูเป็นธรรมชาติ
 • ช่วยให้สุขภาพของช่องปากดีขึ้น
 • มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน รวมถึงมีความทนทานสูง
 • ลดปัญหาการเคลื่อนตัว การหลุดออก และความกังวลใจเกี่ยวกับการเลื่อนหลุดของฟันปลอม
UA-97462242-3