เปิดบริการทุกวัน 10 : 00 - 20 : 00 น

บริการจัดฟัน


ขั้นตอนการจัดฟัน

(ราคาจัดฟัน 35,000 บาท)
 • 1. ครั้งแรก ปรึกษาคุณหมอจัดฟันพร้อมตรวจสุขภาพฟันถ้าตกลงจัดฟันกับทางคลีนิค
 • พิมพ์ปากเพื่อการจัดฟันเสียค่าใช้จ่าย 1,000 บาท
 • ส่ง x-ray เพื่อการจัดฟันแล้วแต่โรงพยาบาลราคาไม่เท่ากัน
 • 2. ครั้งต่อไป เครียร์ช่องปาก เช่น
 • ขูดหินปูน 600 บาท
 • อุดฟันด้านละ 400-500 บาท
 • ถอนฟันซี่ละ 500 บาท
 • ถอนฟันคุดซี่ละ 1,000 บาท
 • ผ่าฟันคุดซี่ละ 2,500 บาท
 • (ราคาเครียร์ช่องปากขึ้นอยู่กับคนไข้แต่ละคนสามารถทยอยทำได้)
 • 3. เมื่อเครียร์ช่องปากเสร็จแล้วพร้อมติดเครื่องมือจัดฟัน
 • โปรโมชั่นที่ 1 (3,000 x 5 เดือน) เดือนต่อไป (1,000 x 20) เดือน
 • โปรโมชั่นที่ 2 เดือนละ 1,500 บาท จนครบ 35,000 บาท

บริการจัดฟัน


การจัดฟันเป็นกระบวนการแก้ไขความไม่สมดุลที่เกิดขึ้นจากการเรียงตัวของฟัน และการสบฟันที่ผิดปกติให้กลับไปสู่สภาพที่ปกติ ซึ่งโครงสร้างที่ถูกปรับเปลี่ยนรวมทั้งฟันที่ถูกเลื่อนไปจะเกิดจากการใช้แรงที่ละเอียดอ่อนทั้งจากเครื่องมือภายนอกและภายในช่องปากเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการปรับแต่งใหม่ กระดูกที่ล้อมรากฟันจะเกิดการละลายและเสริมสร้างใหม่ของกระดูกแบบค่อยเป็นค่อยไปและเกิดการเคลื่อนตัวของฟันในอัตราเฉลี่ย 1 มิลลิเมตร ต่อ 1 เดือน

ประโยชน์ของ การจัดฟัน


ช่วยแก้ปัญหาในการบดเคี้ยวอาหาร ช่วยทำให้ใบหน้ามีความสวยงามและแก้ไขความผิดปกติในการทำหน้าที่ของอวัยวะในช่องปากให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เช่น การเรียงฟันที่ไม่ดี อาจส่งผลให้เกิดการปวดของขากรรไกร หรืออาจทำให้เหงือกบาดเจ็บ หรืออาจทำให้เสี่ยงต่อการเกิดฟันผุและเหงือกอักเสบ หรืออาจจำเป็นต้องจัดฟันเพื่อการรักษาชนิดอื่นให้ประสบผลสำเร็จมากขึ้น เช่น การใส่สะพานฟัน การครอบฟัน และการใส่ฟันชนิดถอดได้

ใครบ้างที่ควรจัดฟัน


 • ผู้ที่มีฟันบนยื่นออกมาข้างหน้ามาก
 • ผู้ที่มีฟันล่างยื่นออกมาข้างหน้ามาก
 • ฟันห่าง มีช่องว่าง ระหว่างฟันอันเกิดจากการหลุดของฟันหรือฟันที่ยังขึ้นไม่เต็ม
 • ฟันซ้อนเก ฟันที่ขึ้นมามากเกินไปจนเกทับกัน
 • ฟันกัดคร่อม โดยฟันบนไม่สามารถขบได้พอดีกับฟันล่าง มีลักษณะขบแบบไขว้
 • ฟันกัดเบี้ยว จุดศูนย์กลางของฟันบนไม่ตรงกับฟันล่าง
 • ฟันสบเปิด เมื่อขบฟันแล้วมีช่องว่างเปิดระหว่างฟันบนกับฟันล่าง

ระยะเวลาในการจัดฟัน


โดยปกติแล้วการจัดฟันจะใช้เวลาประมาณ 1 ปีครึ่ง – 3 ปี แต่ในบางรายอาจใช้เวลานานมากกว่านั้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความผิดปกติของฟันด้วยว่ามีมากน้อยเพียงใด และขึ้นอยู่กับความร่วมมือจากผู้จัดฟันด้วยเป็นสำคัญ ว่าจะปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ได้อย่างเคร่งครัดเพียงใด มาพบทันตแพทย์ตามนัดสม่ำเสมอหรือไม่ ในช่วงเข้ารับการรักษา ทันตแพทย์จะทำการนัดตรวจทุก 1 เดือน เพื่อปรับเครื่องมือ และตรวจผลการรักษาเป็นระยะ ๆ (สำหรับการจัดฟันแบบปกติ)
ชนิดของเครื่องมือจัดฟันมีกี่แบบ
เครื่องมือจัดฟันมี 2 ชนิดคือ แบบถอดได้ และแบบติดแน่น

UA-97462242-3